Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου: 
  • Λιανοστάθης Δημήτρης: Πρόεδρος
  • Κοκονός Ταξιάρχης:  Αντιπρόεδρος
  • Σκολίδη Φωτεινή: Γραμματέας
  • Μυλωνά -Καρτελιά Έλενα:  Ταμίας
  • Κουταλιανού – Τάσιου Λεμονιά: Μέλος
  • Ανδρέου – Ρομποτή Ευαγγελία: Αναπληρωματικό μέλος
  • Πασιώτου-Κούκουρα Δήμητρα: Αναπληρωματικό μέλος