Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου: 
  • Σκολίδη Φωτεινή: Πρόεδρος
  • Κοκονός Ταξιάρχης:  Αντιπρόεδρος
  • Τάσιου-Κουταλιανού Λεμονιά: Γραμματέας
  • Ρομποτή Λιλή:  Ταμίας
  • Μυλωνά Ελένη: Μέλος
  • Παπαδημητρίου Ελένη: Αναπληρωματικό μέλος
  • Πασιώτου-Κούκουρα Δήμητρα: Αναπληρωματικό μέλος